МОБИЛДҮҮЛҮК БОЮНЧА БАШТАПКЫ БААЛОО (МБББ) ЖАНА КАЙТЫП КЕЛГЕН ЭМГЕК МИГРАНТТАРЫ МЕНЕН БОЛГОН СУРАМЖЫЛОО | 2-АЙЛАМПА 2023-ЖЫЛДЫН ДЕКАБРЬ АЙЫ
1